www.into.cz FAGOR YASKAWA KORTA NOVINKY
M&H ADRESA REFERENCE

CNC řídící
systémy FAGOR

Snímače
polohy FAGOR
Digitální
indikace FAGOR

Analogové
pohony FAGOR

Digitální
pohony FAGOR
CNC řídící systémy FAGOR od nejjednodušších až po systémy se speciálními obráběcími cykly pro frézky, soustruhy, vysekávací a niblovací stroje. Lineární snímače polohy FAGOR s výstupními signály TTL, 3 Vpp, 11 µA a diferenciální 1 Vpp, v různých třídách přesnosti s délkami od 40 mm do 30 m.
Rotační snímače polohy FAGOR s 50 až 90 000 impulsy na otáčku v různém mechanickém provedení (i dvojité snímače pro C-osy).
Digitální indikace polohy FAGOR od jedné do čtyřech os, od nejjednodušších po programovatelné, se speciálními funkcemi pro frézky, soustruhy, brousící a elektroerodovací stroje. Analogové DC servopohony FAGOR s momenty 1,12 Nm až 28 Nm.

Analogové AC servopohony FAGOR s momenty 0,65 Nm až 32 Nm.
Digitální AC servopohony FAGOR s momenty 0,85 Nm až 52 Nm, kompaktní jednoosé i modulární víceosé.

Digitální pohony hlavního vřetene FAGOR s výkony 2,2 kW až 37 kW, kompaktní i modulární.