www.into.cz Děkujeme za Vaši trpělivost, připravujeme nové webové stránky


Aktuální informace

Vážení zákazníci,

Vaše korespondence s námi je centrálně zpracovávána. Při komunikace s námi si dovolujeme Vás požádat o následující průběh: Dotazy, objednávky a veškerou komunikaci ohledně zakázek požadujeme písemnou formou s udáním kompletních údajů o tazateli. U dotazů vyžadujících technickou pomoc uvádějte prosím vždy typ a výr.číslo stroje, typ a výr.číslo poškozeného odměřování nebo CNC a stručný popis závady. Více konkrétních informací pomůže při urychlení řešení problému.

Své dotazy směřujte prosím centrálně na mailovou adresu: into@into.cz, centrální telefon +420 602 -469 622. Při dodání kompletních informací v souvislosti s technickým problémem Vás bude kontaktovat náš servisní team, v souvislosti s nabídkou obchodní oddělení. Za pochopení děkujeme předem. Tato organizace přispívá ke zkvalitnění našich služeb zákazníkům.

Vedení společnosti INTO CZ