www.into.cz FAGOR YASKAWA KORTA NOVINKY
RENISHAW ADRESA REFERENCE
VARISPEED - 616G5

Měnič kmitočtu všeobecného použití s vektorovým řízením

4 programově volitelné způsoby řízení
- skalární řízení U/f
- skalární řízení U/f se zpětnou otáčkovou vazbou
- vektorové řízení bez zpětné otáčkové vazby
- vektorové řízení se zpětnou otáčkovou vazbou
Rozsah regulace otáček až 1000 : 1
Až 150% momentu při nulových otáčkách
Momentová regulace
Automatické ladění parametrů připojeného motoru
PID regulátor
Brzdící tranzistor standardně do 15 kW
Tlumivka v ss meziobvodu standardně od 18 kW
Rozhraní RS 422/485, MEMOBUS
Maticový 2-řádkový 16-ti místný LCD display
Množství doplňků
- analogové a digitální vstupní a výstupní desky
- desky pro inkrementální čidla
- komunikační desky
- synchronizační deska
- brzdící jednotky a brzdové odporníky
- odrušovací filtry, vstupní a výstupní tlumivky
- kondenzátorová jednotka pro překlenutí výpadků sítě
- možnost vybavení speciálním software
(jeřábový, 1000Hz, synchronizační, přepínání vinutí, traverse)


VS-616G5 S VEKTOROVÝM ŘÍZENÍM MAGNETICKÉHO TOKU …

JEDNODUŠE, PŘESNĚ, VÝKONNĚ !

     
Plynulé otáčení všech strojů od nejnižších otáček

VS-616G5 je charakterizován plnorozsahovým vektorovým řízením magnetického toku vycházejícího z nejmodernější současné řídicí teorie, která využívá sledování magnetického toku a princip neurořízení. Toto řízení zabezpečuje vysoké rozběhové momenty a spolehlivý provoz bez vypínání od nejnižších otáček (1% ze jmenovitých) bez zpětné otáčkové vazby. Se zpětnou otáčkovou vazbou (IRC čidlo) je dále umožněn provoz s plným momentem i v nulových otáčkách.

Vysoké rozběhové momenty od nejnižších otáček bez zpětné otáčkové vazby

Rozsah regulace otáček 100 : 1

(1000 : 1 se zpětnou otáčkovou vazbou s IRC čidlem)

Přesné řízení v celém otáčkovém rozsahu

VS-616G5 je charakteristický vysoce přesnou regulací v celém otáčkovém rozsahu i při proměnné zátěži.

Konstantní výstupní otáčky v celém rozsahu zatížení

Přesnost otáček ą 0,2% / 0 až 100% zátěž

(ą 0,02% se zpětnou otáčkovou vazbou s IRC čidlem)

4 druhy řízení v jednom měniči

Vrcholný pohon pro všechny aplikace

Je možné volit jeden ze čtyř zabudovaných způsobů řízení: standardní skalární U/f řízení, skalární U/f řízení s otáčkovou zpětnou vazbou, vektorové řízení magnetického toku s/bez zpětné otáčkové vazby. Jednoduchou volbou parametrů je možné zvolit odpovídající způsob řízení a tím vlastnosti pohonu od aplikací podobných servopohonu až po jednoduché řízení otáček. Od výrobce je měnič nastaven na vektorové řízení bez zpětné otáčkové vazby.

  Spolehlivé řízení momentu

Výstupní moment je řízen přesnými momentovými funkcemi umožňující jeho omezení. Tím je zaručen spolehlivý provoz pohonu i v nejt잚ích podmínkách. VS-616G5 vykazuje vysokou provozní spolehlivost a excelentní vlastnosti v technice dopravníků a těžkých transportních zařízení.

Charakteristika momentového omezení

Rychlost odezvy podobná servopohonu

Vektorové řízení se zpětnou otáčkovou vazbou se přibližuje svými dynamickými vlastnostmi parametrům servopohonu.

Rychlost odezvy na změnu rychlosti

Excelentní chování při změně zátěžeOVLÁDACÍ PANEL

Technická specifikace

Typ měniče G5C 4…

0P4

0P7

1P9

2P2

3P7

4P0

5P5

7P5

011

015

018

022

030

037

045

055

075

110

160

185

220

300

600

Max. výkon motoru

[kW]

0,55

1,1

1,5

2,2

3,7

4,0

5,5

7,5

11

15

18

22

30

37

45

55

75

110

160

185

220

300

600

Výstup

Zdánlivý výkon

[kVA]

1,4

2,6

3,7

4,7

6,1

8,6

11

14

21

26

31

37

50

61

73

96

130

170

230

260

340

460

900

Jmenovitý proud

[A]

1,8

3,4

4,8

6,2

8

11

14

18

27

34

41

52

65

80

96

128

165

224

302

340

450

605

1200

Max. výstupní napětí

[V]

3 ´ 380/400/415/440/460 V podle síového napětí

Max. frekvence

[Hz]

Až 400 Hz; horní hranice nastavitelná konstantami

Sí

Síové napětí

3 ´ 380/400/415/440/460 V 50/60 Hz

Dovolené kolísání napětí

+ 10%, - 15%

Dovolené kolísání frekvence

ą 5%

Řízení

Způsob modulace

Sinusová pulsně šířková modulace

Rozběhové momenty

150% / 1 Hz (150% / 0 ot./min s IRC)

Regulační rozsah otáček

100 : 1 (1000 : 1 s IRC)

Přesnost regulace otáček

ą 0,2% (ą 0,02% s IRC)

Rychlost odezvy pro otáčky

5 Hz (30 Hz s IRC)

Momentové omezení

Možné (nastavitelné konstantami

Přesnost regulace momentu

ą 5%

Rychlost odezvy pro moment

20 Hz (40 Hz s IRC)

Rozsah výstupní frekvence

0,1 – 400 Hz

Přesnost zadávání frekvence

Digitální žádost: ą 0,01% (-10 až + 40 ° C)
Analogová žádost: ą 0,1% (-10 až + 40 ° C)

Rozlišení výstupní frekvence

Digitální žádost: ą 0,01 Hz (do 100 Hz); 0,1 Hz (nad 100 Hz)
Analogová žádost: ą 0,03 Hz / 60 Hz

Přesnost výstupní frekvence

0,01 Hz

Přetížitelnost

150% IN po dobu 1 min

Zadávací analogový signál

-10 až +10 V, 0 až 10 V, 4 až 20 mA

Rampy

4 ´ 0,01 až 6000,0 s (rozběh / doběh nezávisle)

Brzdící moment

cca 20% MN (až 125% při použití vnějšího odporu popř. brzdné jednotky)

Ochrany

Ochrana motoru proti přetížení

Nastavitelná elektronická ochrana

Okamžitý nadproud

Vypnutí při nadproudu cca 200% IN

Ochrana měniče proti přetížení

Vypnutí po 1 min při 150% IN (časově inverzní charakteristika)

Přepětí

Vypnutí při překročení 820 V v meziobvodu

Podpětí

Vypnutí při poklesu pod 380 V v meziobvodu

Krátkodobý výpadek sítě

Přednastavení od výrobce: vypnutí při výpadku sítě větším než 15 ms
Možnost volby restartu při výpadku až 2 s

Přehřátí chladiče

Ochrana termistorem

Ochrana proti vypnutí

Možnost volby při rozběhu, doběhu i ustáleném provozu

Zemní zkrat

Elektronická ochrana

Indikace napětí v meziobvodu

LED Charge svítí dokud napětí neklesne pod 50 V

Prostředí

Teplota okolí

-10 až + 40° C uzavřené provedení

Vlhkost

Max 95% (nekondenzující)

Skladovací teplota

-20 až +60° C (krátkodobě pro přepravu)

Prostory

Vnitřní bez prachu a korozivních plynů a par

Nadmořská výška

Do 1000 m n.m. (pro vyšší polohy snížení zatížení)

Vibrace

1 G do 20 Hz, 0,2 G od 20 do 50 Hz

  1. Pro výkonové údaje měničů s napájením 3 ´ 200 V kontaktujte dodavatele


Schéma zapojení

Vektorové řízení se zpětnou otáčkovou vazbou s IRC čidlem

Typová legenda

Rozměry   

Otevřené provedení – 0

Uzavřené provedení - 1

 

Sí

Typ

W
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

W1
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

m
[kg]

W
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

W1
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

m
[kg]

d *1

400 V

40P4

140

280

160

126

266

7,0

3

140

280

160

126

266

7,0

3

M5

40P7

41P5

140

280

180

126

266

7,0

4

140

280

180

126

266

7,0

4

M5

42P2

4,5

4,5

43P7

44P0

45P5

200

300

205

186

285

8,0

6

200

300

205

186

285

8,0

6

M6

47P5

4011

250

380

225

236

365

7,5

11

250

380

225

236

365

7,5

11

M6

4015

4018

325

450

285

275

435

7,5

29

330

610

285

275

435

87,5

32

M6

4022

31

34

4030

325

625

285

275

610

7,5

44

330

785

285

275

610

87,5

48

M6

4037

4045

850

152,5

4055

455

820

350

350

795

12,5

81

460

1130

350

350

795

212,5

87

M10

4075

82

88

4110

575

925

375

445

895

15,0

135

580

1290

375

445

895

270

145

M12

4160

400

145

400

155

4185

950

1450

435

*2

1400

25

360

 

M12

4220

4300

960

1600

455

*2

1550

25

420

*1 – Rozměr stejný pro otevřené i uzavřené provedení
*2 – Kontaktujte dodavatele

Standardně dodávané provedení: uzavřené 40P4 až 4015, otevřené 4018 až 4300