www.into.cz FAGOR YASKAWA KORTA NOVINKY
RENISHAW ADRESA REFERENCEVS mini
Plně digitální ultrakompaktní měnič s nízkým hlukem motoru

IPM - inteligentní výkonové moduly
- nejvyšší stupeň ochran výkonových prvků měniče
Rozsah výkonů:
Síť 1 x 230 V : 0,1 - 1,5 kW
Síť 3 x 200 V : 0,1 - 1,5 kW
Síť 3 x 400 V : 0,2 - 1,5 kW
Spolehlivý provoz s vysokými momenty od velmi nízkých otáček
Jednoduché nastavování pomocí ovládacího panelu
Integrované elektronické ochrany motoru i měniče
Excelentní funkce při krátkodobém výpadku sítě
Řízení frekvence tlačítky (UP - DOWN)
Programovatelný restart po poruše
Brzdový tranzistor jako standard
Vypnutí při nadproudu 250% Ijm
Možnost montáže na DIN lištu
Schéma zapojení VS mini 1-fázové provedeníSchéma zapojení VS mini 3-fázové provedeníTechnická data

TYP
CIMR – XC

3 ´ 200 V

20P1

20P2

20P4

20P7

21P5

3 ´ 400 V

1 ´ 230 V

B0P1

B0P2

B0P4

B0P7

B1P5

40P2

40P4

40P7

41P5

Maximální výkon motoru (kW)

0,1

0,2

0,4

1,1

1,5

0,37

0,55

1,1

1,5

Výstupní charakteristiky Zdánlivý výkon (kVA)

0,3

0,6

1,1

1,9

2,6

0,9

1,4

2,6

3,7

Jmenovitý proud (A)

0,8

1,5

3,0

5,0

7,0

1,2

1,8

3,4

4,8

Max. výstupní napětí

3 ´ 200 - 240 V dle vstupního napětí

3 ´ 380 - 460 V dle vstupního napětí

Max. výstupní frekvence (Hz)

400 Hz (horní hranice nastavitelná konstantami)

Napájení Napětí a frekvence sítě

3 ´ 200-230 V (50/60 Hz) 1 ´ 200-240 V (50/60 Hz)

3 ´ 380-460 V (50/60 Hz)

Povolené kolísání napětí

-15% +10%

Povolené kolísání frekvence

±5%

Řízení Způsob modulace

Sinusová pulsně šířková modulace,
automatické zvyšování kroutícího momentu v celém rozsahu regulace

Modulační frekvence

Volitelná v rozsahu 2,5 – 10 kHz

Rozsah výstupní frekvence

0,5 - 400 Hz

Přesnost výstupní frekvence

Digitální zadávání: ± 0,01% (-10 až 50°C)
Analogové zadávání: ± 1% (25°C ±10°C)

Rozlišení výstupní frekvence

0,1 Hz

Přetížitelnost

150% jmenovitého proudu po dobu 1 min

Analogový zadávací signál

0 - 10 Vss (20 kW ) nebo 4 - 20 mA (250 W )

Rampy

0,1 s až 999 s (rozběh/doběh nezávisle na sobě)

Brzdící moment

cca 20% (až 150% při použití vnějšího brzdícího odporu, brzdící tranzistor zabudován)

U/f charakteristika

Libovolně nastavitelná pomocí konstant

Ochrany Ochrana motoru

Elektronická tepelná ochrana

Nadproud

Okamžité vypnutí při 250% Ijm

Přetížení

150% po dobu 1 min, časově inverzní charakteristika

Přepětí

Vypnutí při překročení 410 V v meziobvodu

Vypnutí při překročení 820 V v meziobvodu

Podpětí

Vypnutí při 200 V v meziobvodu
(160 V pro verzi 1 ´ 230V)

Vypnutí při 380 V v meziobvodu

Přehřátí chladiče

Elektronická tepelná ochrana

Zemní zkraty

Elektronická ochrana jako standard

Krátkodobý výpadek napájení

3 možnosti: zastavení, restart při výpadku do 0,5 s,
restart po obnovení napájení

Logické vstupní signály Viz Programové vybavení VS mini

Standard - 2 pevné, 1 programovatelný
High performance - 2 pevné, 3 programovatelné

Logické výstupní signály Viz Programové vybavení VS mini

Programovatelné přepínací relé
Programovatelný otevřený kolektor - pouze High performance

Indikace

Ovládací panel (programování, ovládání, indikace)
12 + 2 stavové LED
Analogový výstup 0 - 10 V (frekvence nebo proud) - pouze High performance

Pracovní prostředí Teplota okolí

-10 až +50°C

Relativní vlhkost

90% (nekondenzující)

Skladovací teplota

-20 až 60°C (krátkodobě pro přepravu)

Pracovní prostory

Vnitřní bez prachu a korozívních plynů a par

Nadmořská výška

Do 1000 m n.m.

Vibrace

1G pro 20 Hz a méně, 0,2G pro 20 - 50 Hz

Délka vedení měnič – motor

Do 100 m

 Programové vybavení VS mini

 

Programovatelné výstupy

Standard

High performance

Programovatelné vstupy

Standard

High performance

  Reléový výstup (1 přepínací)

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Počet pevných vstupů

2

2

  Otevřený kolektor

-

schyes.gif (121 bytes)

Počet programovatelných vstupů

1

3

VOLITELNÉ FUNKCE

Porucha

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Ovládání tlačítky

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Provoz

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Reset

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Dosažení žádané hodnoty

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Externí porucha NO

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Nulové otáčky

-

schyes.gif (121 bytes)

Externí porucha NC

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Detekce frekvence f2 > fN

-

schyes.gif (121 bytes)

Vícefrekvenční provoz 1

schyes.gif (121 bytes)

schyes.gif (121 bytes)

Detekce frekvence f2 < fN

-

schyes.gif (121 bytes)

Vícefrekvenční provoz 2

-

schyes.gif (121 bytes)

Detekce přetížení

-

schyes.gif (121 bytes)

Vícefrekvenční provoz 3

-

schyes.gif (121 bytes)

Externí blokování

-

schyes.gif (121 bytes)

Krokování

-

schyes.gif (121 bytes)

Detekce podpětí

-

schyes.gif (121 bytes)

Přepínání ramp

-

schyes.gif (121 bytes)

Detekce vyhledávání

-

schyes.gif (121 bytes)

Externí blokování NO

-

schyes.gif (121 bytes)

Provoz panel/svorkovnice

-

schyes.gif (121 bytes)

Externí blokování NC

-

schyes.gif (121 bytes)

  Vyhledávání z f max

-

schyes.gif (121 bytes)

Vyhledávání z f1

-

schyes.gif (121 bytes)

Blokování ramp

-

schyes.gif (121 bytes)

Řízení "UP - DOWN"

-

schyes.gif (121 bytes)

Ovládání panel/svorkovnice

-

schyes.gif (121 bytes)
ROZMĚRY

 

Výkon

W

D

W1

D1

m [kg]

Výkon

W

D

W1

D1

m [kg]

1´230 V

3´200 V

* 0,1

68

75

56

96

0,5

3´400 V

0,37

108

92

96

113

1,0

* 0,2

68

108

56

129

0,6

0,55

108

110

96

131

1,0

0,4

108

130

96

151

1,3

1,1

108

155

96

161

1,7

0,75

108

130

96

151

1,3

1,5

130

170

118

191

2,0

1,5

130

170

118

191

2,0

* Pouze dva upevňovací otvory